SKATTEPLANERING

Behöver du hjälp att skatteplanera?

Genom att utnyttja olika typer av skattemässiga metoder kan du se till att behålla dina vinstmedel i företaget till låg eller ingen beskattning. För att kunna skatteplanera effektivt är det viktigt att känna till vilka regler som finns och hur olika verktyg kan användas på ett korrekt sätt. Vi hjälper dig välja alternativ som sänker din beskattning, omfördelar din inkomst eller skjuter skatten framåt i tiden.

Gör rätt avdrag och använd bolagsvinsten intelligent.

Syftet med skatteplanering är att du inte ska behöva betala mer i skatt än vad lagen kräver. Vi hjälper dig att hitta de bästa förutsättningarna för ditt företag. Genom att planera och ha koll på vilka regler som gäller för avdrag har du stor möjlighet att snabbare ta ut vinst i företaget. Med vår kunskap ser vi till att du och ditt företag tillvaratar alla möjligheter och undviker skatterättsliga misstag.

Vad vi erbjuder.

Vad vi kan bistå dig med.

 

Räntefördelning

Vi hjälper dig se till att din vinst kan beskattas som räntefördelning. Det innebär att inkomst hamnar i inkomstslaget kapital med skatt på ca 30%, istället för inkomst av näringsverksamhet där skatten ofta ligger på 48-68%.

Periodiseringsfond

Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Tanken är att jämna ut företagets resultat och innebär avdrag på 30 procent på överskottet efter eventuell räntefördelning.

Expansionsfond

Vid överskott efter räntefördelning och periodiseringsfond kan du även göra avsättning till expansionsfond. VI hjälper dig sätta av pengar som ger möjlighet att utöka verksamheten med medel som beskattats med bolagsskatt, skattesats på drygt 20 procent.

Överavskrivning

Vi hjälper dig göra skattemässiga avskrivningar på inventarier som överstiger den ekonomiska livslängden. Detta leder till en lägre skattekostnad eftersom det beskattningsbara resultatet minskar.

Anpassat för dina förutsättningar.

Så kan vi hjälpa dig som driver enskild näringsverksamhet eller ett fåmansbolag att skatteplanera.

De sociala förmånerna är oerhört viktiga och därför lägger vi stort fokus på det när vi hjälper småföretagare att skatteplanera. Våra rådgivare säkerställer att du får en god sjukpenninggrundande inkomst, pension och föräldrapenning för att du ska kunna känna dig trygg.

För dig som driver aktiebolag är det viktigt att ha en strategi som  optimerar effekten av uttag av vinstmedel för privat bruk. Våra rådgivare hjälper dig att ta ut rätt lön och göra rätt avdrag i ditt bolag.

Därför ska du välja oss.

Lättillgängligt

Tillgång till engagerade experter.

Smidigt

Digitala verktyg som frigör din tid.

Personligt

Få hjälp av en dedikerad ekonom.

Hur kan vi hjälpa dig?