BOKSLUT

Behöver du hjälp med bokslutet?

Oavsett om du ska upprätta ett förenklat bokslut eller en komplett årsredovisning är det viktigt att det blir rätt och då är det viktigt att ta hänsyn till regelverket som ditt bolag omfattas av. Hos oss får du en personlig rådgivare som är expert på redovisning.

Men vår hjälp får du professionell hjälp med eventuella bokslutstransaktioner, justering och placering av eventuell vinst och att fastslå optimal storlek på aktieutdelning.

Årsredovisning
Fokusera på din verksamhet och låt oss hjälpa dig med bokslutet.

När företagets verksamhetsår är slut ska alla affärshändelser sammanställas i ett bokslut. Vi hjälper dig skapa en slutlig redovisning som förklarar och analyserar det ekonomiska utfallet. Bokslutets omfattning skiljer sig åt mellan olika bolagsformer och storlekar och det är ett viktigt underlag för hela företagets framtida utveckling.

Vad vi erbjuder.

Vad vi kan bistå dig med.

 

Periodbokslut

Genom att upprätta periodbokslut får du bättre koll på företagets utveckling och kan fatta bättre affärsbeslut. Vi hjälper dig bevaka resultatutvecklingen löpande under året genom att periodisera intäkter och kostnader till rätt period.

Årsbokslut och årsredovisning

Alla företag ska varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Reglerna för årsbokslut och årsredovisning skiljer sig åt mellan olika bolagsformer och storlekar. Vi hjälper dig välja lämpligt regelverk för företagets redovisning.

Bolagshandlingar

Bolaget behöver minst en gång per år hålla en årsstämma där bland annat beslut om hur föregående års vinst ska disponeras ska fattas. Vi hjälper dig att upprätta korrekt formulerade protokoll som säkerställer att besluten blir giltiga.

Checklista för årsbokslut

Ett korrekt bokslut kräver underlag och information om ditt bolag. Här listar vi olika handlingar som är bra att ha i ordning innan bokslutsarbetet påbörjas.

Datum 2022 för enskild firma:

14 februari – extra inbetalning, över 30 000 kr

En eventuell extra skatteinbetalning ska vara inbetald om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor.

2 maj – sista dagen att lämna in inkomstdeklarationen

Du som inte har begärt anstånd med din deklaration ska ha lämnat in den senast detta datum. 

15 juni – för dig som har byråanstånd

Får du hjälp med deklarationen av en redovisningsbyrå? Då har du möjlighet att få byråanstånd och lämna in din deklaration senast detta datum. Observera att du då får din skatteåterbäring i augusti i stället för i juni.

Augusti – slutskattebesked för dig som får kvarskatt eller begärt anstånd.

Du som får kvarskatt eller har begärt anstånd får ditt slutskattebesked under augusti månad. 

14 november – kvarskatt för dig med slutskattebesked i augusti

Du som fick ditt slutskattebesked i augusti ska betala in din kvarskatt senast detta datum.

12 mars 2023 – kvarskatt för dig med slutskattebesked i december

Du som fick ditt slutskattebesked i december ska betala in din kvarskatt senast detta datum.

Allmänt

Värt att notera är att datum för återbäring eller betalning kan variera för de som blir föremål för utredning i Skatteverkets kontroller. In- eller utbetalning görs då när utredningen är avslutad.
 

Datum 2022 för aktiebolag, förening eller handelsbolag

Nedanstående deklarationsdatum gäller för aktiebolag, handelsbolag och föreningar som redovisar per kalenderår.

14 februari – extra inbetalning, över 30 000 kr

En eventuell extra skatteinbetalning ska vara inbetald om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor.

1 juli – sista dagen att lämna inkomstdeklarationen på blankett

Du som ska deklarera för ett aktiebolag eller en ekonomisk förening ska ha lämnat in Inkomstdeklaration 2 detta datum om du lämnar den på blankett. Du kan lämna bilagorna elektroniskt med filöverföring.

2 augusti – sista dagen att lämna deklarationen via e-tjänst

Du som deklarerar för ett aktiebolag eller en ekonomisk förening ska ha lämnat in inkomstdeklarationen via e-tjänsten Inkomstdeklaration 2. 

Vecka 49-50 – slutskattebesked

Skatteverket skickar ut slutskattebeskeden.

12 mars 2023 – kvarskatt

Senast detta datum ska eventuell kvarskatt vara inbetald.

  • Föregående års bokslut inklusive bokslutsunderlag
  • Slutlig skatt föregående räkenskapsår
  • Engagemangsbesked från samtliga banker
  • Beslut debiterad preliminärskatt för gällande beskattningsår
  • Förtryckt deklarationsblankett för gällande räkenskapsår
  • Samtliga verifikationer och eventuell egen upprättad bokföring (SIE-4 fil eller kassabok)
  • Kontoutdrag från företagskontot och skattekontot
  • Förteckning över kundfordringar och leverantörsskulder per den 31 december
  • Inventeringslistor per den 31 december
  • Övriga deklarationsuppgifter och material som kan vara av intresse för bokslutsarbetet

Årsredovisningen och stämmoprotokollet måste signeras av behöriga firmatecknare och eventuellt revisor. Samtliga bolagshandlingar ska sedan arkiveras i original. Bestyrkta kopior ska skickas till Bolagsverket digitalt eller per post.

Därför ska du välja oss.

Lättillgängligt

Tillgång till engagerade experter.

Smidigt

Digitala verktyg som frigör din tid.

Personligt

Få hjälp av en dedikerad ekonom.

Hur kan vi hjälpa dig?