DEKLARATION

Behöver du hjälp med skattedeklarationen?

Med deklarationshjälp från UNITLY tar vi ett helhetsgrepp över din deklaration. Utse oss till deklarationsombud och var säker på att dina deklarationer är korrekta och att dem kommer in till Skatteverket i god tid. 

Men vår hjälp får du koll på vilka möjligheter du har till avdrag och vi ser även till att hjälpa dig göra avsättningar till ersättningsfond, periodiseringsfond eller expansionsfond som reglerar bolagets inkomst.

Redovisning, bokföring, digital bokföring,
Vi tar ett helhetsansvar över din deklaration så att du kan fokusera på din verksamhet.

Att deklarera är ofta en stor utmaning för många företagare. Rapporteringen till Skatteverket är både komplicerad och tidskrävande då reglerna ofta ändras. Säljer du exempelvis varor eller tjänster inom EU eller byggtjänster inom Sverige finns det speciella regler att förhålla sig till. Eftersom momsdeklaration, arbetsgivardeklaration och sociala avgifter ofta ska deklareras med olika frekvens kan det också vara lätt missa viktiga datum.

Vad vi erbjuder.

Vad vi kan bistå dig med.

 

Statistik och rapportering till myndigheter

Myndigheterna kräver ofta information från dig som driver företag. Vi hjälper dig rapportera statistik och andra nödvändiga uppgifter som myndigheterna efterfrågar så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Skattedeklaration

Företag måste löpande deklarera arbetsgivardeklarationer, sociala avgifter och källskatt samt årligen upprätta inkomstdeklarationer. Fastighetsägare måste även deklarera fastighetsinnehav.

Momsdeklaration

Mervärdesskatt eller moms är en statlig skatt som betalas vi köp av varor och tjänster. Det finns särskilda regler för moms för vissa verksamheter och vid försäljning av varor och tjänster till utlandet.

Förmånsbeskattning

Ifall ditt bolag betalar privata levnadskostnader för dig eller dina anställda betraktas det som en förmån. Förmånen måste beräknas och beskattas i inkomstslaget tjänst under tiden som den nyttjas.

Inkomstdeklaration

Inkomstdeklaration är ett dokument som årligen ska skickas in till Skatteverket. Deklarationen redogörs i olika bilagor där föregående års ekonomiska utfall i form av intäkter, kostnader och annan information ska anges.

Deklaration fåmansföretag

För fåmansföretag finns speciella regler (ibland kallade 3:12-regler) som inte gäller andra företagare. Ett fåmansföretag är som alla aktiebolag deklarationsskyldigt även om det inte bedriver någon verksamhet. Företaget ska lämna Inkomstdeklaration 2.

Ägarbeskattning

Ägarbeskattning handlar till största del om reglerna kring hur utdelning från fåmansföretaget, eller hur den vinst eller förlust som uppkommer om du säljer ditt fåmansföretag, ska beskattas. Inkomsten ska nämligen fördelas mellan inkomstslagen tjänst och kapital.

Olika typer av deklarationer.

Så kan vi hjälpa dig som driver enskild näringsverksamhet, aktiebolag eller ett fåmansbolag att planera skatterna i företaget genom deklarationen.

I samband med att inkomstdeklarationen ska göras bestämmer vi hur räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond ska användas. Vi hjälper dig att reda ut skillnaderna mellan arbetsinkomst och kapitalinkomst och hur du som småföretagare på bästa sätt kan säkerställa en god sjukpenninggrundande inkomst, pension och föräldrapenning.

Vi hjälper dig som driver din verksamhet i aktiebolagsform att hålla koll på utdelningsmöjligheter och 3:12-regler. Vi hjälper dig avgöra hur vinsten ska disponeras genom användning av avsättningar till periodiseringsfond eller överavskrivningar och slutligen undersöker vi hur skattefria förmånerna bör nyttjas.

Om du är delägare i ett fåmansföretag ska du deklarera genom blankett K10 eller K12. Våra rådgivare hjälper dig att beräkna hur hög kapitalbeskattad utdelning du kan ta ut från företaget enligt gällande regler.

Därför ska du välja oss.

Lättillgängligt

Få tillgång till engagerade experter när som helst.

Smidigt

Med hjälp av digitala verktyg frigörs din tid.

Personligt

Varje kund har en dedikerad kontaktperson.

Hur kan vi hjälpa dig?