SKATT & RÅDGIVNING

Ekonomiska transaktioner och affärshändelser leder oftast till någon form av beskattning. Skattelagstiftningen är omfattande med olika specialregler och undantag. Med vår breda kompetens inom skattefrågor ser vi till att du och ditt företag tillvaratar alla möjligheter och undviker skatterättsliga misstag.

Skattereglerna ändras kontinuerligt och därför ser vi till att ständigt hålla oss uppdaterade. Fokusera på kärnverksamheten medan vi ser till att du betalar rätt skatt. Vi hjälper dig även  att disponera företagets vinst skatteeffektivt.

Tjänster vi erbjuder inom skatt & rådgivning:

  • Avdrag
  • Mervärdesskatt
  • Förmånsbeskattning
  • Arbetsgivaravgifter
  • Inkomstdeklaration
  • Fastighetsbeskattning
  • Fåmansföretagsbeskattning (K10 & K12)

Avdrag

Som företagare har du rätt att göra kostnadsavdrag för inköp av saker och andra utgifter som är nödvändiga för att du ska kunna tjäna pengar i din verksamhet. Du får däremot aldrig dra av för privata levnadskostnader.  Vi hjälper dig göra rätt avdrag.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt eller moms är en statlig skatt som betalas vi köp av varor och tjänster. Det finns särskilda regler för moms för vissa verksamheter och vid försäljning av varor och tjänster till utlandet. Vi hjälper dig att redovisa rätt moms.

Förmånsbeskattning

Ifall din arbetsgivare eller ditt företag betalar en privat levnadskostnad för dig så är det en förmån och du ska betala skatt på förmånen. Vi hjälper dig betala rätt förmånsskatt.

Arbetsgivaravgifter

Om du omfattas av den svenska socialförsäkringen ska din arbetsgivare eller ditt företag betala svenska arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna beräknas på bruttolön, förmåner och andra skattepliktiga ersättningar och uppgår normalt till 31,42 procent. Vi hjälper dig deklarera rätt sociala avgifter.

Inkomstdeklaration

Inkomsttagare, både juridiska personer och fysiska personer, måste årligen redovisa föregående års inkomster och utgifter där skatten till stor del baseras på resultatet, dvs skillnaden mellan årets totala intäkter och kostnader. Vi hjälper dig upprätta inkomstdeklarationen för dig personligen eller för ditt bolag.

Fastighetsbeskattning

Den som vid årets ingång är ägare till en fastighet är skyldig att betala fastighetsskatt. Finns det flera ägare till en fastighet betalar var och en sin andel av skatten. Fastighetsskatten beräknas med utgångspunkt från det taxeringsvärde som fastställts vid fastighetstaxering. Vi hjälper dig med fastighetsdeklarationen.

Fåmansföretagsbeskattning

Det finns speciella regler för företag med endast några få ägare, så kallade fåmansföretag. Enligt huvudregeln är ett fåmansföretag ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Vi hjälper dig deklarera rätt i K10 eller K12 blanketten.

Hur kan vi hjälpa dig?