EKONOMISK FÖRVALTNING

Med vår ekonomiska förvaltning behöver du som styrelseledamot inte lägga mycket tid på de löpande uppgifterna. Vi ger dig stöd och full insyn i ekonomin så att du istället kan fokusera på att fatta beslut som förbättrar verksamheten.

Vi är en digital byrå, vilket innebär att du som kund hos oss har tillgång till allt som rör verksamhetens ekonomi via din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Du har tillgång till ekonomiska rapporter samtidigt som du kan attestera leverantörsfakturor. Våra ekonomer hjälper även till med uppföljningar för att optimera ekonomin på bästa möjliga sätt.

Tjänster vi erbjuder inom ekonomisk förvaltning:

  • Ekonomisk och juridisk rådgivning
  • Avisering, hantering av fakturor, bokföring m.m.
  • Långsiktig finansiell planering
  • Löpande administration
  • Budgetering och rapportering
  • Bokslut och årsredovisning
  • Skatter och myndighetsrapportering
  • Upphandling av avtal
  • Deltagande på årsstämmor

Ekonomisk och juridisk rådgivning

Som lekman är det inte alltid lätt att förstå hur bostadsrättsföreningens ekonomi fungerar. Därför erbjuder UNITLY proaktiv ekonomisk förvaltning där vi alltid föreslår förbättringar och besparingar för er.

Avisering, hantering av fakturor, bokföring m.m.

Alla gillar inte administration, men vi älskar det! Därför ser vi till att allt det löpande alltid fungerar så att ni i realtid har koll på den ekonomiska ställningen i er förening.

Långsiktig finansiell planering

Vi hjälper er med den långsiktiga strategiska planeringen, så att ni får stenkoll på kommande utgifter och planerade investeringar. Det hjälper er att få en bättre förutsägbarhet om kommande kapitalkrav.

Löpande administration

Vi hjälper er att hantera hyresavtal, ansökan om uthyrning i andrahand och annat som upptar er tid från att fatta beslut som ökar värdet för medlemmarna i föreningen.

Budgetering och rapportering

Föreningen behöver årligen upprätta en budget som fastställer huruvida årsavgifterna ska höjas eller sänkas. Vi hjälper er att upprätta en verklighetsbaserad budget och rapporterar utfallet jämfört med fastställd budget.

Bokslut och årsredovisning

Bostadsrättsföreningar ska varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Reglerna för årsbokslut och årsredovisning skiljer sig åt beroende om det är K2 eller K3 och vi ser till att föreningen redovisar regelrätt.

Skatter och myndighetsrapportering

Bostadsrättsföreningar måste betala skatter precis som andra företag. Det gäller inkomstdeklarationer, källskatt, arbetsgivardeklarationer och eventuellt även moms. Vi ser till att föreningen deklarerar korrekt!

Upphandling av avtal

Vi hjälper er att spara pengar! Vi har lång erfarenhet av att upphandla fastighetslån, el, bredband, avfallshantering, fastighetsförsäkring m.m. Samtliga inkomna anbud sammanställs så att ni enkelt kan fatta beslut.

Deltagande på årsstämma

Låt en oberoende representant från UNITLY medverka som ordförande, ekonom eller sekreterare på er föreningsstämma. Under stämman presenterar vi föregående års verksamhet, föreningens ekonomi och vi hjälper er fatta viktiga beslut.

Hur kan vi hjälpa dig?