EKONOMISK FÖRVALTNING

Med vår ekonomiska förvaltning behöver du som styrelseledamot inte lägga mycket tid på de löpande uppgifterna. Vi ger dig stöd och full insyn i ekonomin så att du istället kan fokusera på att fatta beslut som förbättrar verksamheten.

Vi är en digital byrå, vilket innebär att du som kund hos oss har tillgång till allt som rör verksamhetens ekonomi via din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Du har tillgång till ekonomiska rapporter samtidigt som du kan attestera leverantörsfakturor. Våra ekonomer hjälper även till med uppföljningar för att optimera ekonomin på bästa möjliga sätt.

Tjänster vi erbjuder inom ekonomisk förvaltning:

  • Ekonomisk och juridisk rådgivning
  • Avisering, hantering av fakturor, bokföring m.m.
  • Långsiktig finansiell planering
  • Löpande administration
  • Budgetering och rapportering
  • Bokslut och årsredovisning
  • Skatter och myndighetsrapportering
  • Upphandling av avtal
  • Deltagande på årsstämmor

Hur kan vi hjälpa dig?