LEGAL DISCLAIMER

Friskrivning

Information som publiceras på denna hemsida är endast avsett som allmän information. Informationen är inte fullständig och utgör inte, och ska heller inte, användas som substitut för professionell ekonomisk eller juridisk rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uppdaterat enligt gällande lagar och regler. Eventuellt användande av information på denna hemsida sker på användarens egen risk. UNITLY Sverige AB ansvarar inte för, och har inga förpliktelser i förhållande till, informationen på denna hemsida. Vi har heller inget ansvar för information på andra hemsidor som hänvisas till eller som nås genom denna hemsida.

Upphovsrätt

Innehållet på UNITLY:s hemsida (www.unitly.se) är upphovsrättsligt och tillhör UNITLY Sverige AB. All kopiering, modifiering, reproducering, publicering, överföring, spridning eller distribuering till allmänheten är förbjudet utan UNITLY:s medgivande.